Harager Hegn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010107-19

Fredningsnr.
262842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,3 x 6 m. Stenfyldt overflade.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Røse

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)