Harager Hegn
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010107-21

Fredningsnr.
262843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gravhøj. 1,1 x 15 m. Flad, lidt forgravet overflade, i hvilken der ses utallige hånd- til hovedstore sten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravhøj

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Rundhøj ca. 1½ m høj og16 m i diameter. Toppen er flad med spor efter gammel nedgravning eller rodvælter mod nord. En mængde ca 20 cm store sten er synlige i fylden.

Litteraturhenvisninger  (0)