Trustrup landsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-178

Fredningsnr.
262846

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt fra Trustrup landsby. Omtrent 18 x 8 m, orienteret nærmest Ø-V. En række spredte syldsten i S-facaden ses. I N-siden, omtrent i midten ses en højning, 0,5 x 3 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været. På toppen er anbragt en mindesten, fr.nr. 2628:36, over Niels Jensen, Trustrup Landsbys sidste beboer, som flyttede i 1790.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gårdtomt i Trustrup landsby

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)