Trustrup landsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-179

Fredningsnr.
262847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt fra Trustrup landsby. Svagt markeret, men formentlig 15 x 5 m stor, orienteret næsten Ø-V, med en enkelt formodet syldsten i SØ. Ovn/ildsted/skorsten markerer sig som en højning, 0,4 x 6 m stor. Delvist græsklædt og delvist klædt med selvsåede bøge. Et enkelt gammelt egetræ på tomten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gårdtomt i Trustrup landsby

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)