Trustrup landsby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-180

Fredningsnr.
262848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt fra Trustrup landsby. Formentlig 17 x 7 m stor, orienteret næsten Ø-V. I Ø-delens N-side en højning, 0,5 x 5 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været. N herfor falder terrænet, og ca. 10 m NØ herfor, ses en vandfyldt lavning, 4 m i diameter, hvor gårdens brønd har været. Brønden indgår i med i fredningen. Græsklædt med en gammel eg på tomten.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gårdtomt i Trustrup landsby. Sb 181 er den tilhørende brønd.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)