Trustrup landsby

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-182

Fredningsnr.
262849

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gård, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt fra Trustrup landsby. Meget utydelig og usikkert markeret, men formentlig 15 x 6 m stor, orienteret omtrent Ø-V. I N-siden, nærmest Ø-enden en højning, 0,4 x 3 m stor, hvor ovn/ildsted/skorsten har været.
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gårdtomt i Trustrup landsby. Sb 183 er den tilhørende brønd.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der er opsat en mindesten over landsbyens sidste beboer.