Grønnekilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-186

Fredningsnr.
262850

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Helligkilde, ”Grønnekilde”. Vandet ”springer” gennem et vandrør, placeret omtrent midt i en VNV-vendt, 2 m bred og 1,2 m høj stensætning, opbygget af 10 skifter, overvejende flade sten.Vandes falder ned i en halvcirkelformet, stensat ”brønd”, 1,3 m i diameter, hvorfra det i rør under den foranliggende sti, fortsætter sin vej mod havet. På en sten, 85 x 14 cm stor øverst i stensætningen, er indhugget: Grønnekilde Stenen blev anbragt, da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden. Sigfred Svanes bog om Danske Helligkilder oplyser::Efter traditionen har munkene ved Esrum Kloster døbt folk ved denne kilde. Kilden var velsignet af abbed Vilhelm (1127-1202) og havde derved fået lægedomskraft. Det fortælles at kilden i mange år havde udløb gennem et bøsseløb tilhørende en af Grib Skovs krybskytter, Jens Omgang, et navn han havde fået, fordi han som fattigbarn på omgang måtte forsørges at godhjertede mennesker. Han førte senere en næsten fredløs tilværelse og ernærede sig blandt andet ved krybskytteri. Engang han næsten blev grebet med bøssen af skovfogeden, anbragte han den i kilden, så kilden fik udløb gennem bøssepiben.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilden Grønnekilde

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Rørlagt.

Litteraturhenvisninger  (0)