Hvidekilde

Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-187

Fredningsnr.
262851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Helligkilde, ”Hvidekilde”. Fra et hjørne i SØ går en stensætning hhv. mod V og mod S.Stensætninger er i hjørnet 1,3 m høj.Længden mod N er 1,1 m og længden mod V er 4 m. Fra V-enden af stensætningen går en trappe ned langs denne til bunden. Trappen er 0,9 m bred og 2,7 m lang.Gennem et jernrør anbragt i den V-vendte del af stensætningen (den korte del), 70 cm fra hjørnet og 30 cm over bunden, fosser kilden. På en sten, 60 cm bred og 32 cm høj, anbragt 0,5 m over jernrøret, er indhugget: Hvidekilde Stenen blev anbragt da skovvæsnet i 1912 istandsatte kilden. Før den tid var kildeanlægget en brønd. En tegning af kilden ses i ARNOLD OLSENS bog fra 1929 om ”Nordsjællandske Helligkilder”. Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: Sagnet fortæller at munkene ved Esrum Kloster døbte folk i kilden, og en folkelig overlevering vil vide, at hvis Hvidekilde løber tør, vil der blive ufred i landet
Undersøgelsehistorie

2008 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilden Hvidekilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.