Gribskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-213

Fredningsnr.
262859

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Høj. 0,8 x 9 m.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravhøj

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er rundhøj ca. 8 m i diameter og 1 m høj der er bevokset med græs og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)