Rummelborg dam
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-77

Fredningsnr.
272840

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. 45 m lang, orienteret omtrent NNV-SSØ, 4 m bred og 0,6 m høj. Har holdt vandstanden oppe i Rummelborg Dam.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Dæmningen fremstår som en lav, ujævn vold i terrænet og er stærkt tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)