Rummelborg dam
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-78

Fredningsnr.
272841

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. 50 m lang, orienteret omtrent N-S, 6 m bred og 1 m høj. Har holdt vandstanden oppe i Rummelborg Dam.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)