Skallerød Vang
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-79

Fredningsnr.
272839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Gård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Hegn/gærde, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Gårdtomt, ”Skallerødgård”. Tomten af ”Skallerødgård” ses som en højning 0,6 x 7 m stor, der hvor ovn/ildsted/skorsten har været. En mulig syldsten ses lidt V herfor.
Undersøgelsehistorie  (4)
1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: A710
Folkemuseet
Den nedlagte gård udgør en velbevaret helhed med gårdstomt, brønd, tildels bevarede højryggede agre, toftegærde bevaret mod nord og vest samt et næsten komplet bevaret vangegærde (trevangsbrug). Gården omtales første gang i 1271. Landbruget nedlægges i 1702, hvor Frederiksborg Stutteri overtager vangen. Stutteriets vagtmand anvender bygningerne som bolig. I 1798 overtager forstvæsnet arealet.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, men meget overgroet med krat. Det sydlige tofteskel dog tydeligt i terræn.

Litteraturhenvisninger  (0)