Søborg slotsruin
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010110-166

Fredningsnr.
252825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Mindesten. På slotsbankens Ø-side, på skrænten med mod voldgraven er opstillet en mindesten til minde om Søborg Søs udtørring.Mindestenen består af en sandstenstavle, 103 x 73 cm stor og 16 cm tyk, opstillet på en sokkel af granit, 116 x 30 cm stor og 24 cm tyk. Bag stenen en ”støttemur” af sten og cement, og ved foden på forsiden støttes mindestenen af 4 store sten. Fronten vender mod ØNØ, og på tavlen er indhugget følgende tekst: FORDUM OMGAVES SØBORG SLOT OG MOSEAMTMAND H.N.ARCTANDER BEGYNDTE I SLUTNINGEN AF DET 18DE AARHUNDREDE UDTØRRING AF SØBORG SØHOFJÆGERMESTER TH.E.NEERGAARDOG ETATSRAAD L.N.BREGENDAHLFORTSATTE DETTE VÆRK HER I AARENE 1873-87I GREV FRIISS BESIDERTIDFULDFØRTES AF INGENIØR P.B.FEJLBERGUDSTYKNINGSFORENINGEN ERHVERVEDE 1915DET INDVUNDNE LAND FOR EGNENS FOLK
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kvadratisk tilhugget sten på sokkel af kmpesten.Tekst på østsiden svært læselig.

Litteraturhenvisninger  (0)