Stenholt indelukke
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-83

Fredningsnr.
272845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Megalitgrav. 0,5 x 18 x 8 m, orienteret Ø-V. Enkelte steder omkring ses randsten. Stenfyldt overflade. Omtrent i midten en 5 x 4 m stor sænkning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Megalit grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet på toppen af en morænebakke, men er svært erkendelig i landskabet. Fremstår ujævn og med en del spredte sten.

Litteraturhenvisninger  (0)