Stenholt indelukke

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-83

Fredningsnr.
272845

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Megalitgrav. 0,5 x 18 x 8 m, orienteret Ø-V. Enkelte steder omkring ses randsten. Stenfyldt overflade. Omtrent i midten en 5 x 4 m stor sænkning.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Megalit grav

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet på toppen af en morænebakke, men er svært erkendelig i landskabet. Fremstår ujævn og med en del spredte sten.


Billeder

Oversigt - fra V
Oversigt, stok i top og fod - fra NNV