Stjernen
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-93

Fredningsnr.
272848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Mindesten for Søren Kirkegaard. Anlagt som en pryddysse med tre bæresten og en dæksten. Dækstenen er 175 x 120 x 75 cm stor og bærestenene noget mindre. På dækstenen, vendt mod S, ses indhugget følgende: SØREN : KIRKEGAARD. På siden mod N: REJST : 1913 Mindestenen står i N-delen af den store jagtvejsstjerne ”Rødepælsstjernen”.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten for Søren Kirkegaard.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)