Stjernen

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-93

Fredningsnr.
272848

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1910 - 1919 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Mindesten for Søren Kirkegaard. Anlagt som en pryddysse med tre bæresten og en dæksten. Dækstenen er 175 x 120 x 75 cm stor og bærestenene noget mindre. På dækstenen, vendt mod S, ses indhugget følgende: SØREN : KIRKEGAARD. På siden mod N: REJST : 1913 Mindestenen står i N-delen af den store jagtvejsstjerne ”Rødepælsstjernen”.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten for Søren Kirkegaard.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Bagside - set fra N
Forside - set fra SØ