Tibberup holme
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-95

Fredningsnr.
272849

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning/mølleanlæg, til opstemning af vand i Mortens Dam. Ca. 30 m lang, idet overgangen fra dæmning og landfæste, i begge ender, ikke er til at skelne fra hinanden. Dæmningen er orienteret NNØ–SSV, er 8 m bred og 1,5 m høj. Midten bortgravet, hvor vandet nu passerer. I SSV-enden, nærmest gennem landfæstet, en 20 m lang, 2 m bred og knap 1 m dyb rende, orienteret Ø–V. I NNØ-enden en kort, krum, tilsvarende bred og dyb rende, som drejer sig rundt om NNØ-enden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)