Selbæk mose
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-96

Fredningsnr.
272850

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Hustomt, ”Kalvehavehus”. 17 x 7 m, orienteret Ø–V. Et par sten i NV-hjørnet er formentlig syldsten. Midt for tomtens N-side, en højning, 0,5 x 4 m stor, der hvor skorsten/ovn/ildsted har været. Gården nedlagt i slutningen af 1700-tallet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hustomt.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet, det ses som en lav forhøjning i landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)