Frue Kilde
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-102

Fredningsnr.
272851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Helligkilde, ”Fruekilde”. Firkantet stensat kildebrød, 1,35 x 1,35 m lysning og 1 m dyb. Kun få sten sidder tilbage på plads, og er endda holdt oppe af en, nu helt forfalden indvendig foring af træ. Kilden har afløb mod S. Sigfred Svanes bor om Danske Helligkilder oplyser: Historien er, at munkene fra Esrum, og Æbelholt Kloster har indviet kilden til Vor Frue og døbt folk i kildens vand, lige som der skal have stået et kapel ved kilden. Nogle ejendommelige jordvolde ved kilden har man antaget for at være hvilepladser til kildegæsterne. De synes dog at stamme fra Frederik d. II’s tid, da man gennem kanaler ledede vandet til slotssøen i Hillerød.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hellig kilde. Frue kilde.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Kilden ligger langs en lille skovsti og kan ses som et kvadratisk ligevægget hul i kanten af stien. Der er opsat et enkelt raftehegn, som afmærkning.

Litteraturhenvisninger  (0)