Tyske plantage

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-147

Fredningsnr.
272854

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kanal. Formentlig en sidekanal til Frederik d. IIs kanal. Fra 1,5 og op til 8,0 m dybe gennemgravninger af terrænet, i en 230 m lang lige linje, fra den centrale, lavtliggende del af ”Tysker Plantage” (afd. 875) og ud til skovgrænsen i SV. Af de 8 m i dybden udgår de øverste 2 m den opgravede jord.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kanal.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt - fra NØ