Daniels kilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-232

Fredningsnr.
262948

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Helligkilde, ”Daniels Kilde”. En mod SØ vendt halvcirkelformet stensætning, 115 cm i diameter og 80 cm høj, udgør kildeanlægget. Stensætningen er opbygget af op til hovedstore sten. Midt i stensætningen, et jernrør hvorfra vandet løber. Over jernrøret en sten med en flad kløvet side, 70 x 40 cm stor, hvorpå navnet DANIELS KILDE er indhugget. Seigfred Svane omtaler kilden i sin bog Danske Helligkilder, idet han oplyser (1977), at kilden for 60 år siden var indfattet af egeplanker med huller, igennem hvilke vandet rislede livligt. Desuden var der egeplanker i bunden, således at de mønter der ofredes ikke skulle synke i mudderet. Historien lyder: Daniels Kilde har efter sagnet navn efter en klosterbroder fra Esrum Kloster. Da han engang blev syg, sendte han i sin nød bud efter abbed Vilhelm på Æbelholt Kloster, der blev anset for at være helgen, (kanoniseret efter sin død i 1224), og bad ham hjælpe sig. Abbed Vilhelm helbredte Daniel ved håndspålæggelse og bød ham drikke af kildens vand, der efter den tid fik lægedomskraft - særlig udslæt, hovedværk og gigt. Vandet er godt, men kilden er nu næsten indtørret.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde. Daniels kilde.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Stensat kildeudspring.

Litteraturhenvisninger  (0)