Sandporte kilde

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-238

Fredningsnr.
262949

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Helligkilde, ”Skovkilde” eller ”Sandportkilde”. En brønd, opmuret at teglsten. 1 m i diameter og 1,5 m dyb. I V-siden står vandspejlet 0,8 m under brøndkarmen. I Ø-siden en 50 cm bred åbning, 4 skifter sten dyb, hvorigennem vandet løber ud i en 80 cm lang rende og væk. Behørigt afmærket med et rækværk. **** Siegfred Svane omtaler denne kilde/brønd, men forgængeren Arnold Olsen som kilde. Historien er følgende: Vandet er meget jernholdigt og tdligere påstod man, at drak man vand af kilden en kold vinterdag, fik man en fornemmelse af varme. Ved Mølleåens udløb i Esuim Sø lå der for nogle menneskealdre siden et hus, Fiskerbrohuset. Her boede en kone, kaldet Karen Fiskerbro. Hun kurerede børn for Skaver (Engelsk syge) ved at smøre dem med 7 slags olier i to torsdage efter nymåne og så bde dem i vand fra kilden – og de blev helbredte, tilføjes det.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hellig kilde. Sandporte kilde.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi