Gravervang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-249

Fredningsnr.
262952

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Høj. 0,5 x 9 m. Flere sten ses i toppen. Enkelte randsten i Ø-siden.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Høj.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Rundhøj ca. 8 m i diameter og ½ m høj. Udflydende. Dele af en stenpakning ca. 3 x 1½ m er synlig i toppen.

Litteraturhenvisninger  (0)