Gravervang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-250

Fredningsnr.
262953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gårdtomt, ”Nørresørup”. Grundplanen ses ikke i terrænet, men en højning, 0,5 x 4 m stor viser hvor ovn/ildsted/skorsten har været. Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m S herfor, fr. nr.2629:54, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1608.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hustomt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)