Gravervang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-251

Fredningsnr.
262954

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Hus (evt. med stald), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gårdtomt, ”Nørresørup”. Svagt markeret i terrænet anes grundplanet for en bygning, ca. 16 x 7 m stor, orienteret Ø–V. Midt for S-siden en svag forhøjning, som antages at være fra ovn/ildsted/skorsten. Lidt sten ses også på stedet. Det antages, at denne tomt, og tomten 20 m N herfor,fr. nr. 2629:53, er 2 bygninger til samme gård, nemlig den midterste af tre gårde, Siggerup, Nørresørup, og Hjernerup, der har ligget langs søbredden, S for Krogdals Vang. Gårdene blev nedlagt af Kong Christian d. IV i forbindelse med oprettelse af stutterivangene i 1608. Bevokset med hhv. gamle og unge bøge. I tilsvarende bevoksning.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: EBU
Det Kulturhistoriske Centralregister
Hustomt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)