Sønder Havgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100618-40

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Enkeltfund, Stenalder (dateret 11000 - 1701 f.Kr.)
En løsfundet skiveskraber

Stolpehul m. uvis funktion, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1848 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (3)
2009 Museal prøvegravning
Journal nr.: VHM 00121
Vendsyssel Historiske Museum
På det ca. 1ha store areal blev udlagt 7 søgegrøfter (A004-A010) på i alt ca. 376m´s længde. Lokaliteten er beliggende på nordsiden af et mindre åløb, på det flade terræn oven for sænkningen til vandløbet. Undergrunden består hovedsagligt af sand. Der blev registreret ét forhistorisk anlægsspor, A003. Dette stolpespor kan ikke dateres. Ved forundersøgelsen blev opsamlet en skiveskraber af flint, der kan dateres til stenalderen.

2009 Planlagt gravning efter råstof
Journal nr.: VHM 00121
Vendsyssel Historiske Museum
Antikvarisk kontrol af areal forud for indvinding af råstof. Forundersøgelse anbefales.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2009-7.24.02/VHM-0001
KUAS, Fortidsminder

Litteraturhenvisninger  (0)