Esrum Kanal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-252

Fredningsnr.
252949

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Nyere tid (dateret 1802 - 1805 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst tekst 2001: Del af Esrum Kanal. Delvis vandfyldt kanal samt dæmning. Anlæggets samlede længde er ca. 45 meter og bredden er 30-35 meter. Kanalen er ca. 12 meter bred. Bundbredden er ca. 8,5 meter. Kanalens bund ligger ca 2 meter under det omgivende terræn. Dæmningen vest for kanalen er ca. 22 meter bred og ca. 2 meter høj. Fredningsgrænsen følger ydersiden af kanalens østside og yderside af dæmningens vestside. Anlægget er bevokset med træer og buske. Sommerhuset på matr. Nr. 3ka er bygget ind i dæmningen. Mellem kanal og dæmning er der opsat et trådhegn. Træer, buske, sommerhus og trådhegn er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (3)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4F
Det Kulturhistoriske Centralregister
Midterste del af Esrum Kanal

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)