Rughøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-8

Fredningsnr.
130520

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/3 1874, pastor F. Vesterboe Afmærkn.: MS 1927, ved Gudmund Hatt. "Rughøj", 3,25 x 18 m. Sænkning i top, afgravet langs siderne. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Præstelodden; "Rughöi", rund, toppet og urørt, undtagen maaske ved Fodens Kanter; fortjente at fredes. Bevoksning: 1980: Græs

1874 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høj paa Præstelodden. "Rughøj". 3 1/4 m høj, 18 m Ø - V, 18 m N - S. Topflade 10 1/2 m Ø - V, 8 m N - S, skraanende mod NØ. Vestfoden afpløjet og Vestsiden afgravet med en 1 m høj Jordbrink nær Toppen. Syd- og Østfoden afpløjet. Græsgroet og bevokset med Lyng og Rosenbuske i Ager. Fredlyst 1874. Engelhardt: ""Rughøj", rund, toppet og urørt, undtagen maaske ved Fodens Kanter; fortjente at fredes". Bevoksning: 1980: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rughøj" 3 1/4 x 18 m. Sænkning i top, afgravet langs siderne. Græsklædt i ager. FM 28/3 1874 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet og større sænkning i denne. Siderne har været udsat for kraftig afpløjning. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn gennemført. Græsklædt høj i ager, på vestsiden to tjørnetræer.

Litteraturhenvisninger  (0)