Langsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-9

Fredningsnr.
130519

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1891, gdr. Lars Jensen Søndergaard Afmærkn.: MS, L. Lassen. MS knækket, ny opsat 1912, Løjtnant Lassen. "Langsbjerghøj", 4,5 x 21 m i øst-vest, 18 m i nord-syd. Sænkninger fra midten mod vest og sydøst. Sydlige fod let beskadiget. Lyng- og græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langsbjerg", - ret anselig; lyngbevokset; kløvet midt i. Bevoksning: 1980: Græs

1891 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langsbjerg Høj". Fredlyst 1891. 3 1/2 m høj om Vestfoden. 23 m i Tværmaal Ø - V. 26 m N - S. En 1 m dyb, uregelmæssig Nedgravning fører gennem den nordlige Del af Højtoppen med Udløbere mod NV, SØ og NØ. Denne Beskadigelse er gammel. Den udgravede Jord ligger i en Dynge paa Højens Nordøstside. Lille Afgravning i Vestsiden. Græs og lynggroet i Ager og Fyrreplantage. Paa Sydfoden, der er noget afgravet, gror Fyrretræer. Rest af knækket MS paa Toppen. Ny MS paa SV-Siden. Engelhardt: ""Langsbjerg", - ret anselig; lyngbevokset; kløvet midt i. Bevoksning: 1980: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langsbjerghøj" 4,5 x 21 m i ØV, 18 m i NS. Sænkninger fra midten mod V og SØ. Sydlige fod let beskadiget. Lyng og græsklædt i ager. FM 24/10 1891 MS.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Kløftformet sænkning går tværs hen over toppen i NV/SØ-lig retning. Mindre afgravning ved S-foden. Skaderne er af ældre dato. Kreaturer har nylig haft adgang til højen og lavet enkelte spor på NØ- og V-siden. Højen er nu indhegnet. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset mark, øst for højen mindre skov.

Litteraturhenvisninger  (0)