Flade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-11

Fredningsnr.
130518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, ca. 30 m lang, 16 m bred, 3 m høj, afgravet fra begge ender. Uregelmæssig overflade. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Høi, som nu benyttes til Grusbakke. Bevoksning: 1980: Græs

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 m høj. Stærkt ødelagt ved Grusgravning, [?] for lang Tid siden. Har derfor nu en meget uregelmæssig Form, aflang, c. 30 m ØNØ - VSV og 16 m NNV - SSØ. Lyng- og græsgroet i Ager. - For en halv snes Aar siden blev der fundet en stensat Grav i denne Høj ved Grusgravning, idet Jorden skred ud. Engelhardt: "Ret anselig Høj, der nu benyttes som Grusbakke". Bevoksning: 1980: Græs

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, 30 m l, 16 m br, 3 m høj, afgravet fra begge ender. Uregelmæssig overflade. Græsklædt i ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 4,0 x 30,0 x 16,0 m. Beskadigelser: Højen har været udsat for kraftige afgravninger i begge ender og hele højoverfladen er meget ujævn og uregelmæssig. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)