Flade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-12

Fredningsnr.
130523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 2 x 17 m. Nordvestre halvdel bortgravet. Højen i øvrigt hel og pæn. Bevokset med fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, 2 1/4 m høj, 13 m Ø - V, 17 m N - S. Vestsiden og særlig Nordvestsiden er stærkt afgravet, delvis bortgravet. I Nordvestsiden fandtes for c. 30 Aar siden en Grav, der indeholdt bl. a. et Bronze-Spyd. Det menes at Gaardejeren paa Ullerup fik Spydet. Lyngbevokset og delvis fyrrebeplantet i Plantage. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1949 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun østlige tredjedel igen.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 634/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1305.21, 22, 23 og 25 overført til fredningsværdige.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m. Nordvestlige halvdel bortgravet. Højen iøvrigt hel og pæn. Bevokset med fyr i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 15,0 x 13,0 m. Beskadigelser: Højens NV- og V-side afgravet. NV-siden næsten bortgravet. SØ-foden afgravet. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal i mark. Helt tilgroet med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)