Flade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-13

Fredningsnr.
130522

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Midt i højen er et hul, ca. 2,5 x 2,5 m stort og 0,5 m dybt. Lidt udfladet mod syd, ellers ret pæn. Bevokset med gran i plantning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Høj, c. 1 1/2 m høj, 12 m i Tværmaal. Rund Nedgravning i Toppen, c. 3 m bred og 3/4 m dyb. En tidligere Ejer skal have haft Kartoffelkule i Højen. Lynggroet og tæt bevokset med Fyr i Plantage. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt udjævnet og ødelagt. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 634/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1305.21, 22, 23 og 25 overført til fredningsværdige.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. Midt i højen er et hul 2,5 x 2,5 m stort og 0,5 m dybt. Lidt udfladet mod syd, ellers ret pæn. Bevokset med gran i plantning.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,0 x 12,0 x 12,0 m. Beskadigelser: Større nedgravning i toppen. S-siden lidt affladet. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal i mark. Helt tilgroet med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)