Lille Saligershøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-19

Fredningsnr.
130517

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lille Salgiershøj", 1,5 x 14 m. Uregelmæssig overflade. Træbevokset i plantning. Matr.nr. 43d: Høj i skel til matr.nr. 27 af Flade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Saligershöi" - fladtoppet, ret vel bevaret. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Salgiershøj", 1 1/2 m høj. 14 m i Tværmaal Ø - V og N - S. Tæt bevokset med Fyr, knap mandshøj, i Plantage. Iøvrigt synes Højen at være uskadt. Engelhardt: "Lille Saligershøj" - fladtoppet, ret vel bevaret". Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lille Salgiershøj" 1 1/2 x 14 m. Uregelmæssig overflade. Træbevokset i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Højtoppen meget uregelmæssig og ujævn - evt. afgravet. Højen er udsat for en del færdsel, idet lejrskole ligger lige i nærheden, hvilket betyder en hel del aktivitet på højen i form af hulebyggeri og lign. Knallertkørsel har fundet sted og sti fører op over toppen. Lavt hegn burde opsættes på tværs af stien. Paragraf 53: Luftmeldetårn ligger indenfor 100 m.-zonen. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skovareal ved Salgjerhøj. Bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)