Deigbjerdaas
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-22

Fredningsnr.
130515

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/9 1934, boelsmand Kristian Bukh og hustru. Langhøj, "Dejbjerg", 29 m lang, 12 m bred, 3 m høj. En stør- re nedgravning ved midten, en mindre ved hver ende. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1873 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Deigbjerdaas" - (Langdorris) - udgravet foroven og ved Foden. Bevoksning: 1980: Græs

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dejbjerg", aflang Høj, 3 m høj, 29 m lang NNØ - SSV, 12 m bred Ø - V. Store Nedgravninger i Midten og ved Nord- og Sydfoden. Mellem disse Nedgravninger højere Partier, som antagelig bestaar af opkastet Fyldjord. Disse Beskadigelser er gamle. Vestfoden og Sydsiden er aftrampede. Græsgroet i Ager. I Dejbjerg skal der være fundet "Lergryder". Engelhardt: ""Dejbjerdaas" - (Langdorris) - udgravet foroven og ved Foden". Bevoksning: 1980: Græs

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 517/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst 1934. D 47.

1934 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj, "Dejbjerg" 29 m l, 12m br, 3 m h. En større nedgravning ved midten, en mindre ved hver ende. Græsklædt i ager. FM 25/9 1934.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Topfladen består dels af stor, aflang afgravning af midterpartiet, dels af nogle ujævne og uregelmæssige nedgravninger i hver ende. Disse skader er af ældre dato. Den S-lige højfod har enkelte mindre, åbne brud efter kreaturer og NØ-foden er let afpløjet. Forholdene er påtalt og højen nu indhegnet. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
tilsyn gennemført. Græsklædt langhøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)