Flade
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-24

Fredningsnr.
130514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3 x 20 m. Større sænkning henover toppen, en mindre mod vest. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, godt 3 m høj, c. 20 m i Tværmaal. Tæt bevokset med høje Fyr i Plantage. No. 24-25 ligger omtrent Fod ved Fod. Bevoksning: 1980: Græs

1934 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 517/34
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m. Større sænkning hen over toppen, en mindre mod Vest. Græsklædt i ager.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Større sænkning på toppen og en mindre i V-siden. Højfoden let afpløjet mod S og Ø. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal på ager. På højen græs og spredt træbevoksning. På nordsiden skrænt ned mod ager.

Litteraturhenvisninger  (0)