Krækket
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-57

Fredningsnr.
513510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, ca. 1,5 x 15 x 12 m. Bevokset med unge træer. NMI: Hen mod skovens østlige spids ligger en jordhøj, 15 m lang, 12 m bred, ca. 1,5 m høj fra nordsiden. Bevokset med unge træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en naturlig Bakke, inde i en lille Skov, synes Toppen at være belagt med en flad Røse eller desl. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hen mod Skovens østlige Spids ligger en Jordhøj, 15 m lang, 12 m bred, ca. 1 1/2 m høj fra Nordsiden. Bevokset med unge Træer.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj ? i skov, 0,75 x 16 m ØNØ/VSV x 9 m SØ/NV. Virker højere set fra N. Muligvis kan der være tale om en rundhøj ca. 10 m i dia., men hvor den SV-lige del ar afrømning og afpløjning. SV-lige del af højen flader ud og bliver smallere. Højen er afpløjet både mod NV og SØ. Parti af N-siden afpløjet. Gammel nedgravning på Ø-delen af højen. En større sænkning ca. 4 m i dia. 0,25 m dyb. Flere større optil 0,4 m store sten synlige i nedgravningen. I udkanten af sænkningen en senere nedgravning ca. 1 m i dia. 0,4 m dyb. Flere sten synlige i nedgravningen. Ved Ø-foden fremtræder 3, 0,6 m store, mulige randsten. Enkel mulig randsten ved S-fod. Større sten ved højens N-side. Kan ligeledes være del af en randstenskæde. NØ for højen spor af gamle råstofgrave. Højen mest bevokset med ask og tjørn, enkelte unge bøg,. Og på Ø-delen enkelte kirsebær, næsten ingen under vegetation. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)