Skaalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-31

Fredningsnr.
130512

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1 x 12 m, mindre indgravning fra nord. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, lav Høj, godt 1 m høj, 12 m i Tværmaal, Toppen noget afgravet, bevokset med Gran og Fyr i Plantage. No 31-32 ligger Fod ved Fod. No 31-32-33 kaldes "Skaalshøje". De skilles fra No 27 ved en Lavning, der kaldes "Skaalsrende" Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m, mindre indgravning fra N. Træbevokset i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Toppen afgravet og meget uregelmæssige sider. Skaderne er af ældre dato. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)