Bavnhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110310-75

Anlæg og datering

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Boplads m. ildgruber og enkelte stolperhuller. Pladsens afgrænsning mod nord og syd er klarlagt, men den kan godt have fortsat både vest og øst for forundersøgelsesområdet.
Bosættelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Yngre bronzealderboplads m. kogegruber og enkelte stolpehuller. Pladsens afgrænsning mod nord og syd er klarlagt, men den kan godt have fortsat både vest og øst for forundersøgelsesområdet.
Undersøgelsehistorie

2004 Museal forundersøgelse
Museum Thy
Indenfor den vestlige del af udstykningsområdet ved Bavnhøj blev trukket ialt 335 m søgegrøfter i 2 meters bredde. Der blev stort set ikke fundet anlæg af arkæologisk interesse - kun et enkelt stolpehul og en grøft måske fra historisk tid.

2009 Museal forundersøgelse
Museum Thy
Der blev ved forundersøgelsen lokaliseret en mindre boplads med en del ildgruber, to af disse er fra yngre bronzealder, formentlig er de øvrige det også. Da der ikke fandtes noget system i de relativt få stolpehuller blev videre undersøgelse opgivet.

2009 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Museum Thy
Der planlægges en større forundersøgelse forud for byggemodning.

2010 Museal forundersøgelse
Museum Thy
Der blev ved forundersøgelsen fundet spredte gruber og stolpehuller uden noget erkendbart system, hvorfor videre undersøgelse blev opgivet.

2010 Planlagt byggeri/anlæg
Museum Thy
Der planlægges en større forundersøgelse i forb. med ny byggemodning.

2018 Museal udgravning
Museum Thy
1,1 hektar indstillet til udgravning på grundlag af forundersøgelse, hvor der blev afdækket anlæg, knyttet til mindst 14 huse fra bronzealderen.

2018 Museal forundersøgelse
Museum Thy
Ved forundersøgelse af et 2,4 hektar stort areal blev der især i den nordlige del af området påtruffet stolpehuller, gruber og grøfter. Anlæggene menes at repræsentere mindst 14 huse, der dateres til bronzealder. 1,1 hektar indstilles til udgravning.

2018 Planlagt byggeri/anlæg
Museum Thy
Der planlægges udstykning af areal på 2,4 hektar øst for den eksisterende udstykning. Arealet forundersøges.