Skaalshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-33

Fredningsnr.
130521

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 13 m. Nordre halvdel bortgravet. I top et hul, 1 x 2 m i nord-syd og ca. 1 m dybt. Mod vest, nederst i huller er 6 koltringsten i nord-syd (vel side i en grav). Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (7)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 m høj, 10 m i Tværmaal. Toppen afgravet, og fornylig er en lille Nedgravning foretaget i Toppen. Omtrent med mandshøje Fyr og Gran i Plantage. No 31-32-33 kaldes "Skaalshøje". De skilles fra No 27 ved en Lavning, der kaldes "Skaalsrende" Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 13 m. Nordre halvdel bortgravet. I top et hul 1 x 2 m (nord-syd) og ca. 1 m dybt. Mod vest, nederst i hullet er 6 koltringsten i nord-syd, vel side i en grav. Træbevokset i plantning.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 634/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1305.21, 22, 23 og 25 overført til fredningsværdige.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,5 x 13,0 x 10,0 m. Beskadigelser: Toppen og den N-ligste del af højen afgravet. I toppen større nedgravning. Skaderne er af ældre dato og nu helt tilgroede. Foto: Ingen billeder p.g.a. tæt skov. Bevoksning: 1980: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i skov, delvis bevokset med træer.

Litteraturhenvisninger  (0)