Christiansø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Christiansø

Sted- og lokalitetsnr.
060401-6

Fredningsnr.
49363

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Militærdepot, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
STORE KRUDTMAGASIN Rektangulær bygning med uregelmæssig formet ad-gangsbygning i syd. Har oprindeligt været i to etager, hver inddelt i to rum. Øverste etage har været overhvælvet med tøndehvælv, den sydligste 1/4 heraf er stadig bevaret. Opført af kløvede sten i forskellig størrelse, delvist oplagt i skifte, udmuret med røde og gule tegl samt granitkiler. Etageadskillelsen mellem de to etager, har været træbjælkelag. Der har været separat adgang til hver etage gennem en knækket gang i adgangsbygningen.
Undersøgelsehistorie  (4)
2001 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2001 af murværk mm.

2009 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ruinen af Store Krudtmagasin på Christiansø

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)