Christiansø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Christiansø

Sted- og lokalitetsnr.
060401-8

Fredningsnr.
49365

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Militærdepot, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Affutagebygningen Bygningen består i dag af de to langmure, bevaret til gesimshøjde. Gavlene er delvist nedbrudte. I hver gavl har der været en åbning, hvoraf kun de nederste sten i falsene er bevaret. Murene er opført af granitkvadre af uregelmæssig form og størrelse opmuret i en grovkornet dårligt sammenhængende kalkmørtel. På enkelte sten ses boremærker fra udkløvningen, d. 20-25 mm. Gulvet i bygningen er brolagt med store flade granitsten i tilfældigt mønster. I ca. en ¼ del af gulvfladen er en forsænkning med en sliske mod syd. Der i hovedsagen anvendt store sten udvendigt og mindre indvendigt, en del sten er gennemgående. Muren synes sat ensidigt med en facade udadtil, mens skævhederne indadtil er opfyldt med mindre sten og kiler.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Ruinen af Affutagebygningen på Christiansø.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)