Christiansø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Christiansø

Sted- og lokalitetsnr.
060401-9

Fredningsnr.
49366

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Mølleruinen Ruinen består af de nederste 1-3 skifter af møllens cirkulære grundmur.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mølleruinen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)