Christiansø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Christiansø

Sted- og lokalitetsnr.
060401-10

Fredningsnr.
49367

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kildeanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
SCT. HANS KILDE Brønd udenfor hertugindens bastion. Et i syd-nordlig retning langstrakt bassin. Vestsiden er naturlig klippe, mens de øvrige sider er stensat. Syd, øst og nordmur, tørmur op til ca. 1,35 m over terræn. "Brøndhuset" er delvist overdækket med sten og stenplader (den nordre del). Fra nord fører en lille trappe ned til vandspejlet.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sct. Hans Kilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)