Harehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Morsø

Sted- og lokalitetsnr.
110406-47

Fredningsnr.
140516

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,5 x 16 m. Træbevokset i plantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1 1/2 m høj, 16 m i Tværmaal. Bevokset med store Fyr, Ædelgran m. m. i Plantage. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 16 m. Træbevokset i plantning.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Beskadigelser: Højen er tilplantet med gran indenfor de sidste 6 år. Ifølge ejeren af hedeselskabet. Genbesigtiget af JØD i 1981. Mundtligt aftalt med ejeren, at træerne fjernes i løbet af 2-3 år, når de når juletræshøjde. Ved genbesigtigelsen konstateredes at der nu lå ca. 10 væltede træer, hvis rodnet havde lavet op til 1 meter dybe huller i højen. Istandsættelse bør foretages, så rødderne vipper tilbage og hullerne opfyldes (se F599-36, 167). Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset (blandede sorter) i mindre skov, vest for højen ager.

Litteraturhenvisninger  (0)