Astrup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100602-68

Fredningsnr.
051429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Nyere tid (dateret 1847 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Blåsig Bro. Buebroen er ca. 6 m lang, 17 m bred og 5 m høj. I hver side af broen er en 3,5 m lang fløj. Broen er udført i kløvede kvadersten, men den sydligste del af gennemløbet er af beton. I hver side af broen er et hvidmalet støbejernsrækværk. Asfaltbelægningen på vejen kan vedligeholdes som hidtil.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mangler oplysninger.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro over Uggerby Å

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2019 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Broen er opført i 1847 og blev udvidet i 1983. Udvidelsen skete mod syd ved en betontilbygning, mens sydfacaden blev flyttet mod syd.


Billeder

Bro set fra nord
Rækværk nordside
Rækværk i sydsiden
Bro set fra syd
Bro set fra syd