Middelfart

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-90

Fredningsnr.
341162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3411:62 Voldsted. 58 m i NS, 41 m i ØV, højde 8 m. Nordlige del forsvundet ved kysterosion. SØ hjørne forsvundet ved anlæg af skovvej. Overfladen forgravet, antagelig i 1864, ved anlæg af løbegrave mv.
Undersøgelsehistorie

2009 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mangler oplysninger.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Planlagt byggeri/anlæg
Kulturstyrelsen
Voldstedet, en motte omgivet af fugtsænkninger og Lillebælt, er i forbindelse med tilbagetrækningen fra Dybbøl i 1864 omdannet til skanse ved anlæggelse af løbegrave, kanonbænke, blokhus og bombeskjul. Langs kysten både mod Ø og V findes løbegrave og brystværn, som forbinder skansen med ligenende anlæg. Militærhistorisk er skansen benævnt 13b. Truet af kysterosion og rodvæltede træer. Formidlingsegnet. Tænger til pleje.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Løbegange på voldstedets top fra 1864, set fra øst
Fortidsminde set fra syd
Fortidsminde set fra øst
Munken