Kongebroskoven
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Middelfart

Sted- og lokalitetsnr.
080713-91

Fredningsnr.
341160

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3411:60 Skanse, ”Kongebroskoven”. Skansen med tilhørende anlæg er ca. 20 x17 m stor. I den sydlige del af anlægget findes en øst-vest orienteret vold med en størrelse på ca. 17 x 5,2 m, og en højde på op til 1,3 m. Nord for skansen findes en 1,5 m bred løbegrav i hele voldens længde. Nord for vold og løbegrav er et trekantet, naturskabt næs, der antagelig har fungeret som en del af skansen. Vestsiden af næsset måler 10,3 m og østsiden 13 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1996-6111-0489
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mangler oplysninger.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2016 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Skanse, ”Kongebroskoven”. Skansen udgøres af en 17 meter lang og 5,20 meter bred vold. Målt på indersiden har volden en højde på 1 meter. Nord for, og parallelt med volden, en 1,5 meter bred løbegrav. Målt fra løbegraven er voldens højde 130 cm. Nord for vold og løbegrav et trekantet, naturskabt næs, der antagelig har fungeret som en del af skansen. Vestsiden af næsset måler 10,30 meter og østsiden 13 meter. Centralt på det trekantede næs en 2x2 meter stor fordybning med en dybde på 20 cm, der formodes at være fra et vindfældet træ. Både på voldens vest- og øst ende ses færdselsspor, men da disse er mosdækkede som resten af volden opfattes de som værende af ældre dato. Volden fremstår mosdækket med enkelte græstuer og brombærkrat. To yngre, selvsåede bøge (15-25 år) står som skyggetræer, mens et yngre ahorntræ samt en smule opvækst fjernes efter aftale med Middelfart kommune. Meget velplejet og beliggende i bøgeskov.

Litteraturhenvisninger  (0)