Selskov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010301-150

Fredningsnr.
272859

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1563 - 1570 e.Kr.)
Frederik II's kanal.

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Frederik IIs kanal, også kaldet "Svenskegrøften". Starter helt i NV, og forløber i et stort ”S” med retning mod SSØ. I NV- delen af afd. 895 deler kanalen sig - eller det forholder sig snarere sådan, at et nyere forløb her erstattet et ældre.Mit gæt er, at det ældste forløb er det, der har retning mod S, og kan følges til midt i skovens S-skel. Det nyere forløb er det der har retning mod SØ, og ender helt ude i skoens SØ-hjørne. Der hvor de to forløb starter, findes en stump kanal på ca. 30 m som har bagfald, idet den falder mod NV.
Undersøgelsehistorie  (2)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Frederik II's kanal. Forløbet gennem Selskov.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)