Palsgård skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
160605-538

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Vejkiste. Beskrivelse af konstruktion og størrelse ikke mulig på grund af jord og tilgroning omkring kisten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

2018 Aflysning
Kulturstyrelsen
Fortidsmindet er aflyst. Der er tale om en fejlbeskrivelse.

2018 Museal besigtigelse
Naturstyrelsen
Ved besigtigelse kunne stenkisten ikke erkendes. Med søgestang kunne konstateres sten omkring 0,5 m inde på Ø-siden. Det nuværende vejspor har kun en bredde på 3,5 m fra kant til kant. Den beskrevne stenkiste med en dimension på 6,5 m findes ikke på stedet.

Litteraturhenvisninger  (0)